sayfa

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin ana teması; şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçleri ile bu süreçlerin yürütülmesinde kullanılan bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanmasını, bilgi teknolojileri alanında güvenlik tedbirlerinin alınmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Bu Doğrultuda BGYS Politikamızın Amacı:

1- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Tijo Events Şirketi'nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak,

yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye

yönelik çalışmalar yapmak,

2- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin

üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 

3- Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,

4- Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,


5- Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS ekibine rapor etmek ve BGYS ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,


6- İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

7- Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

8- Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve

çıkar çatışmasını engellemek,

9- Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,

10- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi için sürekli yeni hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için çalışmaktır.

MERHABA

Arayın +90 (212) 285 1385, mesaj yazın veya uğrayın
Reşitpaşa Mah. Trafo Sok. No: 21
34467 Emirgan - SARIYER - İSTANBUL

kapat